Blog

Hero

Rozbiórka budynku – wszystko, co musisz wiedzieć

3 października 2023
  • Kontenery na gruz
rozbiórka budynku odpady budowlane

Budowa domu lub budynku gospodarczego to poważne przedsięwzięcie i prawdopodobnie nikt nie ma co do tego żadnych wątpliwości. A jak jest z rozbiórką? Wbrew pozorom często wymaga ona niewiele mniejszego wysiłku – wiąże się z koniecznością dopełnienia szeregu formalności, starannego przemyślenia i zaplanowania każdego etapu rozbiórki. Od zdobycia niezbędnych pozwoleń, aż po utylizację odpadów powstałych podczas wyburzania budynku. Jak się w tym odnaleźć? Podpowiadamy!

Pozwolenie czy zgłoszenie rozbiórki?

Rozbiórka budynku mieszkalnego lub gospodarczego to – w świetle przepisów określanych przez polskie prawo budowlane – rodzaj robót budowlanych. Podobnie jak budowa, przebudowa czy remont wymaga zatem dopełnienia pewnych formalności. Jakich? Spójrz:

  • W niektórych przypadkach możliwe jest wyburzenie bez konieczności uzyskania pozwolenia czy zgłoszenia planowanych prac. Dotyczy to obiektów, których postawienie nie wymaga pozwolenia na budowę, a więc wolnostojących budynków gospodarczych, altan i innych elementów architektury ogrodowej, o powierzchni nieprzekraczającej 35 metrów kwadratowych. Co ważne, od 2022 roku pozwolenia na budowę nie wymagają również mieszkalne domy jednorodzinne o maksymalnie 2 kondygnacjach i domki rekreacyjne o powierzchni do 70 metrów kwadratowych. 
  • Zgłoszenie rozbiórki jest wymagane, kiedy prace dotyczą obiektów niemieszczących się w powyższych wytycznych oraz w przypadku budynków i budowli o wysokości równej lub większej niż 8 metrów, o ile zostaną spełnione dodatkowe warunki, tj. odległość od granicy działki nie jest mniejsza niż połowa wysokości budynku, a rozbiórka obejmuje napowietrzną linię energetyczną o napięciu znamionowym mieszczącym się w zakresie 1-110 kV.
  • Obiekty, które nie spełniają warunków wymienionych w poprzednich punktach, wymagają pozwolenia na rozbiórkę. O pozwolenie należy wnioskować również wtedy, gdy budowla wpisana jest do rejestru zabytków lub znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków.

Co ważne, w szczególnych przypadkach organ administracyjno-budowlany może zdecydować o konieczności uzyskania pozwolenia na rozbiórkę budynku – nawet jeżeli nie spełnia warunków wymienionych w ustawie. Dzieje się tak najczęściej w sytuacji, gdy wyburzenie obiektu stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego lub bezpieczeństwa ludzi.

Jak uzyskać pozwolenie na rozbiórkę?

Jeżeli udało Ci się ustalić, z jakimi formalnościami związane są planowane przez Ciebie prace wyburzeniowe, możesz zabrać się za kompletowanie dokumentów.

Formularz zgłoszenia rozbiórki lub pozwolenia na rozbiórkę możesz pobrać z rządowej strony e-budownictwo, która umożliwia także złożenie dokumentacji w formie elektronicznej. 

Aby prawidłowo wypełnić formularz zgłoszenia rozbiórki, należy wskazać informacje o zakresie, miejscu oraz sposobie, w jakim ma zostać wykonane wyburzenie budynku lub budowli. 

Jeżeli Twoje zgłoszenie nie będzie wzbudzało zastrzeżeń urzędników – będzie spełniało wszystkie wymogi formalne – po upływie 21 dni od zgłoszenia możesz rozpocząć rozbiórkę (tzw. milcząca zgoda). Jeżeli jednak otrzymasz w tym czasie zastrzeżenia lub sprzeciw wobec rozbiórki, oznacza to, że Twój wniosek został odrzucony lub wymaga zmian.

Jeżeli chcesz uzyskać pozwolenie na rozbiórkę, będziesz potrzebować:

  • pisemnej zgody właściciela budynku na rozbiórkę,
  • szkic wskazujący na lokalizację budynku,
  • opis i zakres planowanych prac i projekt rozbiórki,
  • opis metody na zapewnienie bezpieczeństwa ludzi oraz mienia,
  • dodatkowe dokumenty, które wymagane są ze względu na specyfikę obiektu, np. opinię konserwatora zabytków, dokumentację strzałową (jeżeli planujesz rozbiórkę przy użyciu materiałów wybuchowych).

Pozwolenie przyznawane jest na takiej samej drodze, jak zgłoszenie – jeżeli w ciągu 3 tygodni nie otrzymasz odpowiedzi odmownej, udzielona została milcząca zgoda na rozbiórkę.

Koszty rozbiórki budynku

Ile kosztuje rozbiórka obiektu budowlanego? To zależy od kilku czynników.

Przede wszystkim: od wielkości budynku i materiałów, z jakich został wykonany (rozbiórka obiektu żelbetowego będzie kosztować więcej niż obiektu drewnianego). Im bardziej zaawansowane rozwiązania oraz maszyny będą wykorzystane podczas prac, tym wyższa będzie ich cena.

Wyburzenie niewielkiego obiektu budowlanego, niewymagające użycia specjalistycznego sprzętu, może zostać przeprowadzone samodzielnie lub w ramach tzw. rozbiórki na materiały. To usługa wykonywana bezpłatnie, w zamian za możliwość zabrania materiałów z rozbiórki. Czasami można spotkać ogłoszenia tego typu w lokalnej prasie lub serwisach ogłoszeniowych. 

Większość rozbiórek wymaga jednak zatrudnienia ekipy budowlanej i samodzielnego zaplanowania, co zrobisz z powstałymi odpadami. Najwygodniejszą z opcji jest wynajęcie kontenera lub worka na gruz Big Bag i odpady budowlane. Wybierając takie rozwiązanie, nie musisz niczym się martwić – pojemnik będzie dostarczony w miejsce rozbiórki, a w wyznaczonym terminie zostanie z niego odebrany. Odpady trafią do utylizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w sposób bezpieczny dla środowiska.

Aby zamówić kontener na gruz lub worek Big Bag w województwie mazowieckim, skorzystaj z formularza Zamów usługę lub skontaktuj się z naszym przedstawicielem.

Inne aktualności z tej kategorii

Lokalizacje w Warszawie (wszystkie dzielnice) i okolicach: