Blog

Hero

Leki i inne odpady niebezpieczne – jak legalnie się ich pozbyć?

18 sierpnia 2023
 • Kontenery na gruz
Leki odpady medyczne utylizacja warszawa

Odpady niebezpieczne, czyli takie, które stanowią zagrożenie dla żywych organizmów i dla środowiska, nie mogą być wrzucane do zwykłych koszy na śmieci, a także do kontenerów i worków na gruz. Ich utylizacja wydaje się zatem kłopotliwa. Czy na pewno tak jest? Istnieją stosunkowo wygodne sposoby na pozbycie się takich odpadów w sposób legalny i bezpieczny. 

Jakie odpady zaliczamy do niebezpiecznych?

Odpady niebezpieczne – ze względu m.in. na swoje pochodzenie czy skład biologiczny i chemiczny – mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi i zwierząt, albo dla środowiska. Odpadami niebezpiecznymi są m.in.:

 • eternit i azbest,
 • rozpuszczalniki, substancje żrące, farby i oleje odpadowe,
 • polichlorowane bifenyle (PCB) i polichlorowane trifenyle (PCT),
 • skażony sprzęt, wykorzystywany do produkcji lub utylizacji niebezpiecznych odpadów,
 • środki ochrony roślin,
 • żywice, lateks, kleje, środki do impregnacji i konserwacji drewna,
 • oleje mineralne i substancje oleiste,
 • środki pirotechniczne,
 • odpady medyczne i weterynaryjne, lekarstwa, odpady laboratoryjne,
 • zużyty sprzęt elektryczny, zużyte baterie i akumulatory, żarówki, świetlówki.

Wykaz wszystkich odpadów, podzielony na grupy, podgrupy i rodzaje, z wyszczególnieniem odpadów niebezpiecznych znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra z 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów.

Ważne! Żadnego z odpadów niebezpiecznych nie możesz umieszczać zarówno w kontenerach na gruz, jak i workach typu BIG BAG. Nie można w nich umieszczać także opon i odpadów zielonych, takich jak gałęzie, liście czy inne odpady związane z roślinnością.

Jak (nie) postępować z odpadami niebezpiecznymi?

Sposób postępowania z odpadami niebezpiecznymi określa Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach. Najważniejsze informacje z obwieszczenia znajdziesz poniżej:

 • Odpadów niebezpiecznych nie wolno mieszać ani z odpadami innymi niż niebezpieczne, ani z odpadami niebezpiecznymi innego rodzaju (nie można mieszać np. odpadów laboratoryjnych z chemikaliami). Zakazane jest mieszanie odpadów niebezpiecznych z substancjami, materiałami lub przedmiotami, w tym rozcieńczania substancji niebezpiecznych. Istnieje od tego wyjątek (poniżej).
 • Mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami niebezpiecznymi innego rodzaju, a także mieszanie ich z substancjami, materiałami lub przedmiotami, w tym rozcieńczanie substancji niebezpiecznych jest dozwolone wyłącznie wtedy, gdy służy poprawie bezpieczeństwa procesów przetwarzania odpadów powstałych po zmieszaniu. W wyniku prowadzenia tych procesów nie może nastąpić wzrost zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska.

Warto wiedzieć! Jak utylizowane są odpady niebezpieczne?

Odpady niebezpieczne można utylizować na 4 sposoby, w zależności od ich pochodzenia czy składu:

 • fizykochemicznie – przy pomocy specjalistycznych procesów oczyszczających unieszkodliwia się szkodliwe substancje,
 • biologicznie – substancje organiczne są rozkładane przy pomocy mikroorganizmów, w warunkach beztlenowych,
 • termicznie – odpady spala się w temperaturze przekraczającej 600℃,
 • przez składowanie – pozostałości po kompostowaniu i spalaniu, a także odpady, których nie można zutylizować w żadnej z powyższych sposobów, składuje się w przeznaczonych do tego miejscach, zabezpieczonych tak, by nie stanowiły zagrożenia. 

Co zrobić z odpadami niebezpiecznymi? Gdzie je oddać?

Odpady niebezpieczne powinny być gromadzone i wywożone w specjalnie przygotowanych kontenerach na śmieci, ale niektóre z nich możesz oddać samodzielnie do określonych miejsc. Na przykład przeterminowane, nieużywane lekki możesz oddać do apteki, a stary sprzęt AGD i RTV przyjmują niektóre duże sklepy z elektroniką. Miejscami, które przyjmują kłopotliwe odpady nieodpłatnie,są jednak przede wszystkim Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). To właśnie do PSZOK-ów oddasz odpady, takie jak: leki, opony, elektrośmieci, baterie i akumulatory, farby, kleje, rozpuszczalniki i inne odpady niebezpieczne.
PSZOK-i nie przyjmują tylko odpadów, których ilość lub rodzaj wskazują, że pochodzą z prowadzenia działalności gospodarczej. Możesz za to oddać do nich nie tylko odpady niebezpieczne, ale też odpady wielkogabarytowe, tekstylia, ubrania czy odpady zielone. 

Jak znaleźć PSZOK?

PSZOK-Warszawa – działają w całej Polsce, w każdej gminie. Znaczna część punktów działa wyłącznie stacjonarnie, choć zdarzają się też PSZOK-i w wersji mobilnej. Adresu punktów w Twojej gminie szukaj w Urzędzie lub na stronie www gminy.

Warto wiedzieć! Jeśli chcesz skutecznie, bezpiecznie i wygodnie pozbyć się większości odpadów budowlanych (z wyjątkiem niebezpiecznych), możesz zamówić kontener na gruz lub worek typu BIG BAG w Krymar. Dostarczymy kontener na gruz lub worek Big Bag na gruz w wybrane miejsce, a potem odbierzemy po zakończeniu prac. Skontaktuj się z nami, a podpowiemy, które rozwiązanie będzie dla Ciebie optymalne.

Inne aktualności z tej kategorii

Lokalizacje w Warszawie (wszystkie dzielnice) i okolicach: