Blog

Hero

Nielegalny wywóz śmieci – co grozi za pozostawienie odpadów w miejscu, które nie jest do tego przeznaczone?

24 stycznia 2024
 • Bez kategorii
utylizacja nielegalnie śmieci odpadów w lesie

Utylizacja niektórych odpadów może wydawać się kłopotliwa. Nie wszystko można wyrzucić do zwykłych koszy i kontenerów na śmieci. To niestety nadal prowokuje część osób do porzucania odpadów w miejscach niedozwolonych, np. na terenach podmiejskich, w lasach w zbiornikach wodnych czy tzw. dzikich wysypiskach. Co dziwi jeszcze bardziej, to fakt, że w takich miejscach lądują też śmieci z gospodarstw domowych, z którymi można poradzić sobie w tradycyjny, dobrze znany każdemu sposób. Przyczyną takiego postępowania może być chęć uniknięcia kosztów za gospodarowanie odpadami. Niestety, nielegalny wywóz śmieci może okazać się mieczem obosiecznym, bo nałożone za takie działanie kary finansowe mogą znacznie przewyższać koszty prawidłowego gospodarowania odpadami (nie wspominając o kosztach środowiskowych). A zatem, co grozi za pozostawianie śmieci w miejscu, które nie jest do tego przeznaczone? Sprawdźmy. 

Co gdzie wyrzucać? Krótkie przypomnienie 

Śmieci bytowe z gospodarstw domowych segreguje się wg pięciu frakcji i umieszcza w pojemnikach oznaczonych odpowiednim kolorem:

 • metale i tworzywa sztuczne (kolor żółty),
 • papier (kolor niebieski),
 • szkło (kolor zielony),
 • odpady biodegradowalne/bio (kolor brązowy),
 • odpady zmieszane (kolor czarny).

Wywozem odpadów komunalnych zajmuje się gmina w ramach tzw. opłaty śmieciowej uiszczanej przez mieszkańców. 

Niektórych grup odpadów nie można wrzucać ich do koszy na śmieci. Są nimi przede wszystkim:

 • Odpady remontowo-budowlane – możesz pozbyć się ich bezpiecznie i wygodnie, zamawiając kontener lub worek na gruz.
 • Odpady niebezpieczne (w tym leki) – powinny trafić do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Więcej na temat takich odpadów przeczytasz tutaj: Leki i inne odpady niebezpieczne – jak legalnie się ich pozbyć?
 • Odpady wielkogabarytowe i opony – meble, dywany, skrzydła okien, drzwi, materace, karnisze, wózki dziecięce, foteliki samochodowe czy zużyty sprzęt sportowy. Takie odpady możesz samodzielnie oddać do PSZOK-u lub składować w miejscu wskazanym przez administratora budynku.

Więcej przeczytasz tutaj: Odpady wielkogabarytowe – czym są i co z nimi zrobić? i tutaj: Co zrobić ze zużytymi oponami?.

 • Elektrośmieci – możesz oddać je do punktu zbiórki elektroodpadów (informacje na ten temat znajdziesz prawdopodobnie na stronie urzędu miasta lub gminy). Istnieją też prywatne firmy, które odbierają zużyty sprzęt elektroniczny. Ponadto część marketów ze sprzętem RTV i AGD oferuje takie usługi. 

Kary za nielegalny wywóz śmieci

Regulacje dotyczące gospodarki odpadami są zawarte w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz.U.2022.0.699 t.j.). Zgodnie z jej zapisami pozostawianie odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym, jest zabronione, a za złamanie tych zasad grożą sankcje prawne.

Kara za pozostawianie śmieci w miejscu do tego nieprzeznaczonym zależy od tego, jaki przepis został naruszony, a także w zależności od ilości odpadów i ich szkodliwości dla środowiska. Kwota mandatu może być też uzależniona od sytuacji materialnej sprawcy. W 2021 roku zaostrzono przepisy i obecnie kara pieniężna może wynieść do 10 000 zł

W niektórych sytuacjach – gdy odpady mają istotny degradujący wpływ na środowisko, a także zdrowie i życie ludzie (np. przez skażenie powietrza lub wody), kara może być jeszcze surowsza. Takie postępowanie jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (art. 183 Kodeksu Karnego). Dodatkowo sprawca może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów neutralizacji odpadów i doprowadzenia otoczenia do stanu wyjściowego. 

Warto wiedzieć! Tej samej karze podlega osoba, która wbrew przepisom przywozi odpady z zagranicy lub wywozi odpady za granicę. 

Oto kilka innych przepisów z Kodeksu Wykroczeń: 

 • Art. 75 – kara 500 zł grozi osobie, która „bez zachowania należytej ostrożności wystawia lub wywiesza ciężkie przedmioty albo nimi rzuca, wylewa płyny, wyrzuca nieczystości albo doprowadza do wypadania takich przedmiotów lub wylewania się płynów”
 • Art. 154 §2 – karze nie mniejszej niż 500 zł podlega ten, kto „na nienależący do niego grunt polny wyrzuca kamienie, odpady, złom lub padlinę niebędące odpadami, lub inne nieczystości”.
 • Art. 145 – „kto zanieczyszcza lub zaśmieca obszar kolejowy, lub miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł”.
 • Art. 162 – takiej samej karze podlega osoba, która zanieczyszcza glebę lub wodę w lasach albo wyrzuca do lasu kamienie, odpady, złom lub padlinę albo w inny sposób zaśmieca las.

Co ciekawe, karze do 1 500 zł podlega także składowanie odpadów budowlanych oraz i innych śmieci gabarytowych na własnym, prywatnym terenie. Może to być uznane za naruszenie obowiązku utrzymania czystości na posesji (mówi o tym art. 117 Kodeksu Wykroczeń). Jeśli chcesz legalnie, bezpiecznie i bezproblemowo zająć się utylizacją odpadów remontowo-budowlanych, wynajmij kontener lub worek na gruz wraz z usługą wywozu odpadów. Jeśli jesteś z Warszawy lub okolic, zachęcamy do kontaktu z nami. Podstawimy kontener lub worek i w wyznaczonym terminie zabierzemy go wraz z całą zawartością. 

Inne aktualności z tej kategorii

zużyte opony śmietnik
2 stycznia 2024
 • Bez kategorii

Co zrobić ze zużytymi oponami?

Opony, które ulegają zużyciu, stają się często dla kierowców kłopotem. Co z nimi zrobić? Nie można przecież wyrzucić ich ani do odpadów komunalnych, ani na […]

Czytaj więcej
21 sierpnia 2023
 • Kontenery na gruz

Kontenery na odpady Ząbki

Ząbki – wywóz gruzu, kontenery Firma KRYMAR oferuje wywóz gruzu w Ząbkach oraz w okolicznych miejscowościach np Warszawa, Marki, Wołomin, Tłuszczu czy Legionowo. Usługi wywozu […]

Czytaj więcej

Lokalizacje w Warszawie (wszystkie dzielnice) i okolicach: